Heliga stolen markerar mot biskopsutnämning i Kina, men tiger om dom mot kardinal Zen

Kardinal Joseph Zen. Foto: Wikimedia Commons

Heliga stolen publicerade i lördags ett ovanligt öppet uttalande, där man uttrycker oro över en biskopsutnämning i Kina förra veckan, som inte gjordes enligt avtalet om biskopsutnämningar mellan Heliga stolen och Kina.

Det var dagarna efter att monsignore John Peng Weizhao den 24 november utnämnts till hjälpbiskop i Jiangxi, ett stift som inte erkänns av Heliga stolen, som Heliga stolen kommenterade att avtalet frångåtts och uttryckte “förvåning och beklagande” över utnämningen. Uttalandet var den första kritik mot Kina som Heliga stolen uttryckt sedan avtalet slöts 2018, och som sedan dess, senast i oktober, förlängts två gånger.

“Denna händelse ägde inte rum i enlighet med anda av den dialog, som existerar mellan Vatikanen och de kinesiska parterna och med bestämmelserna i det provisoriska avtalet om utnämning av biskopar, från den 22 september 2018″, skriver Heliga stolens i en kommuniké, som publicerades den 26 november. “Dessutom har det civila erkännandet av msgr Peng, enligt de rapporter som har mottagits, föregåtts av långa och hårda påtryckningar från de lokala myndigheterna. Heliga stolen hoppas att liknande händelser inte upprepas och ser fram emot lämplig kommunikation i frågan från myndigheterna och bekräftar åter sin fulla välvilja att fortsätta respektfull dialog gällande alla frågor av gemensamt intresse.”

Lovade stöd till socialistiskt samhälle

På hemsidan som tillhör Kinas katolska patriotiska sammanslutning, den statskontrollerade delen av katolska kyrkan i Kina, publicerades nyheten om biskopsvigningen samt information om hur biskop Peng under biskopsvigningen svor en ed att ”vägleda katolicismen mot anpassning till ett socialistiskt samhälle” samt att bidra till ”drömmen om den stora återhämtningen av Kina”.

Böter till kardinal för demokratistöd

Samtidigt framkom det i slutet av förra veckan att kardinal Joseph Zen, biskop emeritus av Hongkong, tillsammans med fem andra dömts till böter för att inte enligt regler ha registrerat en fond, som ska ha haft som syfte att hjälpa gripna demokratiaktivister. Den nittioårige kardinalen, som är en av dem som uttryckt hårdast kritik mot Heliga stolens avtal med Kina, dömdes till böter på fyratusen Hongkong-dollar, motsvarande femtusen kronor. Enligt de sex dömda kommer domen att ha stor påverkan på föreningsfriheten i Hongkong.

(Vatican News, Catholic News Agency)