Julkrubba i Europaparlamentet – för första gången

Isabel Benjumea med de hantverkare, som tillverkat krubban. Foto: Isabel Benjumea

Efter ett enträget arbete av en spansk europaparlamentariker visas i år en julkrubba i Europaparlamentet huvudkvarter i Bryssel.

”Potentiellt stötande” för icke-troende. Det är den officiella anledningen till varför Europaparlamentet hittills inte haft någon julkrubba – något en spansk Europaparlamentariker varit fast besluten att ändra på.

Redan när hon valdes in 2019 försökte Isabel Benjumea förmå Europaparlament att ställa ut en julkrubba i december, men byråkrati och tidspress stod i vägen. Året efter försökte hon igen, men fick då svaret från parlamentets talman att det inte kunde låta sig göras, då en krubba var ”potentiellt stötande” för icke-troende.

Men tack vare stödet från den nya talmannen, Roberta Metsola från Malta, ställs en julkrubba ut i år fram till trettondagen. Den har fått tillåtelse som ”speciell utställning”, och därmed endast fått tillåtelse i år, men Isabel Benjumea hoppas att krubban, som tillverkats av spanska hantverkare och betalats av hennes själv tillsammans med partikamraterna från Partido Popular, ska få bli en återkommande syn för parlamentarikerna.

– Det har varit värt striden, för Europa kan inte förstås utan dess kristna rötter, säger hon. Är det stötande att påminna européer att det vi firar under julen är Kristi födelse?

(Catholic News Agency och Aleteia)