Kritiska röster höjs mot Vatikanens hantering av övergreppsfall

Foto: Wikimedia Commons

Nyheten om att den slovenske jesuitprästen pater Marko Ivan Rupnik, känd för sina väggmålningar i kyrkobyggnader och kapell, anklagats för att ha utsatt systrar i ett kloster i Slovakien för övergrepp spreds i början av december. Sedan dess har många ifrågasatt hanteringen av fallet och det man upplever som bristen på transparens.

Hans mosaiker och väggmålningar finns i kyrkor och kapell över hela världen, bland annat Redemtoris Mater-kapellet i Vatikanens apostoliska palats, i Lourdes och i Fatima. Men den 1 december spreds nyheten att pater Marko Ivan Rubnik anklagats av nio systrar i ett kloster i hemlandet Slovenien, som han varit med och grundat, för att 1992, när han var deras biktfader, ha utsatt dem för andliga och psykologiska övergrepp och ”sexuellt feluppträdande”.

Restriktioner

Jesuitsällskapet, som pater Rupnik tillhör, bekräftade dagen efter i ett offentliggörande att klagomål hade framförts från systrarna mot honom 2021, vilka direkt vidarebefordrades till det som då hette Troskongregationen (i dag dikasteriet för trosläran). Från januari i år, och under den tid som ärendet utreddes, förbjöds pater Rupnik därför att höra bikt, ge andlig vägledning, leda ignatianska andliga övningar eller på andra sätt ta del av offentliga aktiviteter utan tillåtelse från sin superior.

Dikasteriet för trosfrågor beslöt i oktober, enligt jesuiternas uttalande, att inte låta genomföra någon kanonisk utredning, eftersom anklagelserna inte gällde minderåriga. Ingenting gällande fallet har dock offentliggjorts av Vatikanen, och enligt jesuiterna gäller restriktionerna mot pater Rubnik fortfarande.

Kritik

Ett antal katolska nyhetsportaler, skribenter och kommentatorer, och även enskilda jesuiter, har den senaste veckan ifrågasatt bristen på transparens i fallet, vilken står i kontrast till påvens intervju i november med jesuiternas tidskrift America, då han framhöll vikten av transparens när det gäller övergrepp inom kyrkan. Man kritiserar det faktum att pater Rupnik fortsätter att verka på sociala medier, trots restriktionerna mot honom, och att inget klargörande kommunicerats från Vatikanen. Till exempel fortsätter Rupniks predikningar att visas på Centro Alettis YouTube-kanal – den kommunitet för konstnärer och teologer i Rom som pater Rupnik leder, och där han även bor och arbetar. Därutöver mottog han i november en utnämning till hedersdoktor vid det påvliga universitetet i Paraná i Brasilien, har hållit föredrag vid ett prästseminarium och tidigare i år lade Roms stift ut en video med en av hans predikningar.

(Crux, Catholic News Agency, The Catholic Herald, The National Catholic Register)