Amerikansk pro-life präst fråntas prästvigningen på grund av politiskt engagemang

Foto: Wikimedia Commons

Frank Pavone, en i USA välkänd präst som sedan trettio år leder rörelsen Priests for Life, har fråntagits sin prästvigning.

Beslutet från Heliga stolen kommer efter att Frank Pavone av sin biskop länge uppmanats avsluta sitt allt mer politiska engagemang mot demokrater i allmänhet, och för ex-president Donald Trump i synnerhet. Enligt Catholic News Agency ska beslutet ha grundats i Frank Pavones ”blasfemiska kommunikationer i sociala medier” och hans ”ihållande olydnad inför stiftsbiskopens instruktioner”. Vidare ska beslutet från dikasteriet för präster och diakoner ha tagits i början av november och kommunicerats av nuntien till biskoparna i USA förra veckan.

Frank Pavone var länge programledare för den katolska tv-kanalen EWTN, ett uppdrag han sedan fråntogs av sin biskop. På grund av sin politiska aktivism har han också ett antal gånger varit i konflikt med ett antal olika biskopar i USA. Som en av president Trumps rådgivare i pro-lifefrågor, och styrelsemedlem i rörelsen Catholics for Trump, blev han från 2016 allt mer politiskt aktiv, vilket enligt kyrkolagen är förbjudet för präster, om de inte fått tillåtelse från sin biskop.

Som laiciserad präst, det vill säga att man fråntagits rätten att utöva prästgärningen, är man förbjuden att fira sakramenten, förutom att höra bikt och ge syndernas förlåtelse om en troende befinner sig nära döden.

(Catholic News Agency)