Fällan – en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige

Caroline Engvall, Bokförlaget Forum, 2022

Rödluvan och datorn heter en teaterpjäs för barn som jag och min fru turnerar med. Den handlar om grooming, det vill säga när barn får kontakt med personer på nätet som vill dem illa. De som anser att kyrkan ska syssla med ”viktigare” frågor bör läsa Caroline Engvalls senaste bok. Barn är idag storkonsumenter av internet. Där rör de sig i en mörk skog, där vem som helst kan vara vad som helst. De möter vuxna som utger sig för att vara jämnåriga men som plötsligt pressar dem att skicka avslöjande bilder på sig själva eller utföra förnedrande sexuella handlingar framför kameran. Skickligt utnyttjas barnens känslor av skam till att tvinga dem till tystnad. Barnen mår allt sämre – ibland leder det till självmord. Vargen är lös, och vi vuxna inser inte vad som händer.

En intressant detalj i boken är att det finns statistiska nyanser, även positiva sådana. Till exempel att det är en skyddsfaktor för flickor att ha utländsk bakgrund. Varför? Synd att boken inte funderar vidare över det. Vi ser ju att barn växer upp i Sverige med en överdriven fixering på kropp och ”sexuell frihet”. De saknar ofta robust självkänsla. De faller offer för lustan, sin egen och andras, och orkar inte slå vakt om sin värdighet. Men det är inte Rödluvans fel att vargen lurar henne. Systemfelet ligger i en frihetsberusad vuxenkultur, där kropp och sexualitet har tappat sin ursprungliga mening, att älska och ge liv. Vad är kvar för barnen? En självbild som beror på antal likes, inte på att vara Guds avbild.

Vi hör om poliser som sliter med att få ut information från nätföretag och om det oklara gränslandet mellan brott och frivilliga handlingar. Boken blottlägger problemen men saknar en samhällskritik som går till roten. Andra får ta vid där, inte minst vi katoliker. Den avslutas med värdefulla råd till vuxna och barn. Läs den och bli berörd.

Björn Håkonsson