The Purposeful Universe

Vad är källan till allt omkring oss? Varför existerar universum? Och vad är dess syfte? En helt ny hemsida med ett antal sevärda, korta filmer, artiklar, blogg­inlägg och andra resurser som kan vara ett steg på vägen i att besvara bland annat dessa frågor, har sett dagens ljus. The Purposeful Universe (Meningsfullt universum) har en rad meriterade medverkande vetenskapsmän och -kvinnor, däribland svenska Karin Öberg, professor i astrokemi vid Harvarduniversitetet (porträtterad i Km nr 5–6/2021).

Hemsidan, som nyligen offentliggjordes och som kommer att fyllas på i åtminstone tre år framåt, har som syfte att kommunicera ordningen bakom, och syftet med, universums och jordens utveckling. Filmerna och artiklarna tar upp ämnen som hur universum tros ha uppkommit, dess oerhörda komplexitet, evolutionen på jorden, hur människan utvecklats och mänskligt medvetande. Allt med det överordnade budskapet att det vi genom naturvetenskapen hittills upptäckt är helt förenligt med tanken att det finns en Skapare, och ett syfte, bakom allt.

Bakom The Purposeful Universe står det USA-baserade Magis-institutet, grundat av fader Robert Spitzer S.J., med hjälp av finansiering från bland annat den amerikanska biskopskonferensen. Institutet har som syfte att bistå allmänheten med utbildning om komplimentariteten mellan fysik, kemi, biologi, filosofi, tro och förnuft, och man kan inte säga annat än att The Purposeful Universe bör bli en viktig pusselbit i denna uppgift. Det är bara att hoppas att hemsidan även får spridning inom vårt stift och kan utgöra ett värdefullt samtalsunderlag i student- och ungdomsgrupper, i trosundervisning för vuxna och andra relevanta sammanhang.

Helena D’Arcy