Dokumentär om skrämmande undfallenhet

Klostrets mørke hemmeligheder, DR, november 2022

Karismatisk förnyelse och en stor mängd kallelser till ett cistercienskloster i förfall, eller i själva verket andlig grooming och sekteristiskt maktmissbruk? Det är en skrämmande dokumentärserie som nu släppts på play-tjänsten för dansk public service-tv. Man får följa utvecklingen på Sostrup kloster i Jylland från 1980-talet, när systrarna fick en ny, karismatisk abbedissa, tills hon och de kvarvarande systrarna mer eller mindre över en natt lämnade klostret 2013.

Med hjälp av två av klostrets tidigare systrar flätas en berättelse om andliga, och kroppsliga, övergrepp upp, däribland när en äldre, dement syster som i november blir utelåst som straff för att hon stör tidegärden senare hittas död i trädgården. Skrämmande är inte bara abbedissans totala kontroll över systrarna; än mer skrämmande är den uppenbara undfallenheten från Köpenhamns katolska stift. Biskop Czeslaw Kozon frågar sig själv: ”Vem skulle ha gripit in?” ”Ja, inte folk på gatan i alla fall!”, blir det upprörda svaret från den grävande journalisten, som har svårt att ta in att stiftsledningen visserligen rapporterade det man visste till ordens generalabbot och till Vatikanen, men inte själva gjorde något för att närmare undersöka vad som egentligen pågick. Trots ett antal detaljerade brev från en tidigare syster, som ville hindra att övergreppen fortsatte. Inte förrän 2009, när en bok av en av systrarna publicerades, fick allmänheten reda på vad som hade skett innanför klostrets murar.

De fyra programmen, som går att se textade på danska, är tendentiösa med dramatisk musik och dramatiseringar i slowmotion som upprepas gång på gång. Men de är också något av det mest skakande jag som katolik konfronterats med – kanske för att händelserna ligger så nära, både geografiskt och tidsmässigt. Serien kan ses på www.dr.dk/drtv (sök på Klostret).

Helena D’Arcy