Påven Benedikts grav öppen för allmänheten

Foto: Vatican Media

Sedan i söndags är påven Benedikt grav, i kryptan under Peterskyrkan, öppen för allmänheten.

Påven Benedikt XVI, den 266:e påven, vilar nu i den grav som påven Johannes Paulus II låg i, innan han blev saligförklarad och hans kista flyttades till ett sidokapell i själva Peterkyrkan. Allmänheten kan besöka Benedikts grav, där kistan, gjord i i cederträ, placerats i en zinkkista som förseglats och som i sin tur placerats i en träkista av ek.

I kistan finns Benedictus XVI biskopspallium, det vill säga det ylleband som är ett värdighetstecken för ärkebiskopar i katolska kyrkan, som består av ett vitt, brett band, prytt med sex svarta kors, vävd av ull från lamm i ett kloster i Rom. Även de minnesmynt och medaljer som präglades under Benedikts påvedöme finns i kistan, samt en skriven text som beskriver gärningarna under hans liv och pontifikat, en så kallad rogito, förseglad i en metallcylinder.

(Vatican News)