Fortsatt oenighet om liturgin inom syro-malabariska riten

Foto: Syro-Malabar Vision

En strid inom den syro-malabariska riten om utformningen av liturgin, som pågått i snart tjugofem år, ser inte ut att få någon lösning inom snar framtid.

Vid ett veckolångt biskopsmöte för den syro-malabariska kyrkan, som avslutades i helgen, misslyckades de församlade biskoparna att nå enighet. Den mycket infekterade frågan gäller liturgiska reformer, efter att Vatikanen och den syro-malabariska biskopssynoden beslutat att prästerna ska fira mässan ad orientem, det vill säga vända mot altaret, och inte längre versus populum, mot församlingen.

Hårda protester

1999 beslöt de syro-malabariska biskoparna att prästerna skulle vända sig versus populum under ordets liturgi och ad orientem under eukaristins liturgi, men i praktiken har ett stort antal präster inte velat följa beslutet. Påven Franciskus insisterade i juli i fjol på att detta beslut skulle följas, men protester har inte låtit vänta på sig och har omfattat hungerstrejker, slagsmål i och utanför kyrkor, samt herdabrev som bränts offentligt.

Kyrkans överhuvud kardinal George Alancherry uttalade efter det senaste biskopsmötet att endast biskopar och Vatikanen kan fatta liturgiska beslut och att framtida diskussioner måste utgå från en enhetlig liturgi. Den syro-malabariska kyrkan, vars centrum finns i delstaten Kerala i södra Indien, omfattar drygt fyra miljoner troende och är därmed den näststörsta östkyrkan inom katolska kyrkan, efter den grekisk-ukrainska.

(Crux)