Tyskt stift på kollisionskurs med katolsk lära

Foto: Limburgs stift

Det katolska stiftet Limburg, där ordföranden för Tysklands biskopskonferens Georg Bätzing är biskop, väljer att gå rakt emot katolska kyrkans lära när man i dagarna offentliggjort ett dokument med stiftets ”sexualpedagogiska riktlinjer”, där välsignelse av samkönade partnerskap uppmuntras.

Det är ett dokument daterat från maj i fjol som nu offentliggjorts på stiftets hemsida, där stiftet i tio punkter redogör för de ” sexualpedagogiska riktlinjer” som ska gälla inom stiftet. Bland de tio punkterna finns Varje människa är annorlunda – sexualitetens olikheter, där dokumentet framhåller att ”medarbetarna i kyrkan gläder sig när [samkönade] par har denna önskan: att få en välsignelse av sitt partnerskap under en gudstjänst”.

Formuleringen står i bjärt kontrast till ett uttalande från dåvarande troskongregationen (nu dikasteriet för trosläran) i mars 2021, som gjorde klart att katolska kyrkan inte kan ge denna typ av välsignelser. Enligt dokumentet är det inte uteslutet ”att enskilda personer med homosexuell läggning kan välsignas”, om de har uttryckt sin vilja att leva i trohet mot Guds vilja. ”Den kristna gemenskapen och de andliga herdarna har uppmanats att ta emot människor med homosexuell läggning med respekt och värdighet”, konstaterar skrivelsen vidare och hänvisar till Katolska kyrkans katekes. Men ”varje välsignelseform, som tenderar att erkänna deras förbindelser” förklaras som otillåten.

(Limburgs katolska stift)

Läs riktlinjerna från Limburg (på tyska) >>