Ny prefekt för dikasteriet för biskopar

Foto: Frayjhonattan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Påven Franciskus har utnämnt en ny prefekt för dikasteriet för biskopar, den enhet inom Vatikanen som föreslår namn på kommande biskopar.

Kanadensaren Marc Ouellet, som lett dikasteriet sedan 2010, fick nyligen sin anmodan om att gå i pension godkänd av påven. Till hans efterträdare har en amerikansk biskop utsetts, Robert Francis Provost, biskop för stiftet Chiclayo i Peru sedan 2015. I och med den nya utnämningen, som träder i kraft i mitten av april, utnämns biskop Provost, som tidigare även varit generalabbot för augustinorden, till ärkebiskop och får en nyckelroll vad gäller utnämning av stiftsbiskopar.

Biskop Anders Arborelius har varit ledamot av dikasteriet för biskopar sedan juli 2022, och har därmed tillsammans med övriga ledamöter, samt Heliga stolens utsända ambassadörer på plats, en central uppgift i Vatikanen när det gäller att utvärdera och föreslå kandidater till nya biskopsutnämningar. De slutgiltiga besluten angående biskopsutnämningar tas dock personligen av påven, som har möjlighet att välja fritt vem han utnämner, och inte är begränsad till de kandidater som föreslås.

(Catholic News Agency)