Ny rapport tydliggör Jean Vaniers övergrepp

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Bestörtningen var stor när rörelsen l´Arche, som driver hem för intellektuellt funktionshindrade i runt fyrtio länder, i februari 2020 offentliggjorde avslöjanden om rörelsens grundare Jean Vaniers sexuella övergrepp mot sex kvinnor. I dagarna har en rapport, som går till djupet med anklagelserna, publicerats och den visar att övergreppens omfattning var långt större än vad som hittills kommit fram.

Konklusionen i den nya rapporten är tydlig: filosofen, aktivisten och författaren Jean Vanier – av många under sin livstid ansedd som ett levande helgon – begick sexuella och andliga övergrepp på ett stort antal kvinnor. Övergreppen ska ha pågått från början av 1950-talet ända fram till strax före Vaniers död 2019. Rapporten på nästan niohundra sidor, skriven av en oberoende grupp av sex akademiker från Frankrike, går igenom hur Vanier, inspirerad av sin ”andlige fader”, dominikanprästen Thomas Philippe, under större delen av sitt vuxna liv utförde övergrepp på ett stort antal kvinnor. Thomas Philippe fråntogs rätten att verka som präst 1952, efter att ett antal kvinnor anklagat honom för övergrepp, men han fortsatte enligt rapporten att utöva andligt inflytande på Vanier.

Undvek sanktioner

I rapporten, som tagit två år att ta fram och som utgår från en tidigare rapport från l’Arche International, går man till botten med vittnesmål från tjugofem olika kvinnor. Ingenstans finns dock något som tyder på att övergrepp ska ha begåtts mot intellektuellt funktionsnedsatta kvinnorna från någon av l’Arche-kommuniteterna. Därutöver går rapporten grundligt in på det ”andliga nätverk”, som Vanier och Philippe utgjorde kärnan i, där flera medlemmar begick andliga och sexuella övergrepp på kvinnor som sökt andlig rådgivning. Dessutom beskrivs hur fader Philippe under stora delar fram till sin död 1993 lyckades verka utan Vatikanens vetskap genom att flytta mellan olika stift.

(National Catholic Reporter)

Förkortad version av rapporten (på engelska) >>

Hela rapporten (på engelska) >>