Vardagsnära podd

Katolska pedagogiska nämnden i samproduktion med Katolskt magasin

Många längtar efter att börja året på ett nytt sätt. Kanske har man kommit av sig i sin bibelläsning, kanske har man en nyfikenhet på kristen tro, men har inte ännu tagit denna längtan på allvar. Både den som vill komma närmare det hopp och den livsmening som Jesus ger mänskligheten mitt i en tid som vår, och den som är van bibelläsare men som vill fördjupa sin läsning, har mycket att hämta i podden Gå med Gud. Den innehåller trettio avsnitt med korta andakter, där läsningar ur Bibeln varvas med finstämt pianospel. Allt är välgjort och det märks att man varit noga med detaljer som läsning, ljudkvalitet och de korta tystnader som skapar ett rofyllt men uppmärksamt lyssnande inåt.

Avsnitten är på runt tio minuter, och passar bäst att använda som kort daglig andakt när man kan avsätta en stund för lyssning och bön. De är indelade i fyra teman: Skapelsen och människans plats i den, människans möte med Jesus, Jesu lidande och död och slutligen möten med den uppståndne Jesus.

Själv känner jag igen alla bibeltexterna, men märker att jag får en djupare förståelse och inlevelse genom den korta reflektion som finns i varje avsnitt och uppmaningen som följer att lyssna på texten en gång till efter den första läsningen.

Podden är inspirerad av ignatiansk andlighet. Ett karakteristiskt drag här är just att genom bön och reflektion komma ett steg djupare i Bibelns ord, så att förkunnelsen når inte bara hjärnan utan också hjärtat. Jag märker att effekterna av detta lyssnande stannar kvar länge i sinnet och får en återklang under dagen – ungefär som mänskliga möten som berör på djupet. Ordet bärs genom seklerna rakt in i mitt hjärta, mina tankar, där jag sitter i soffan. Jag är säker på att många av dem som lyssnat på Gå med Gud önskar en fortsättning, där vi inbjuds att vandra vidare med Gud på detta fina sätt.

Inger Alestig