Missa jubilate, Magnificat Sexti Toni

Luca Marenzio, Cappella Musicale della cattedrale di Vercelli, dir. don Denis Silano, Dynamic CDS7958

Många gamla kyrkor och kloster ruvar på skatter i sina arkiv och bibliotek. Fantastisk musik, noter ofta utan upphovsman, ämnen för musikforskare och historiker att göra karriär på. I benådade ögonblick faller bitarna på plats, namn kan förbindas med verk, och ännu lite klarare blir bilden av mästaren och hans eller hennes tid och skapande.

Så är det med italienaren Luca Marenzio (1553–1599). Samtida med Palestrina, men med en egen stil och ett verksamhetsområde som nådde långt utanför kyrkorummen i Rom. Bland annat tjänade Marenzio under en tid den svensk-polske Vasakungen Sigismund III, först i Kraków, sedan i Warszawa. Marenzio är välkänd för sina madrigaler och andra mindre körverk för kyrka och sällskapsliv.

Nu har flera års forskningar i domkyrkoarkivet i staden Vercelli i Piemonte avslöjat honom som mannen bakom ett flertal anonyma körverk. Inte minst en Missa jubilate för två körer, festlig och praktfull, melodiskt uppfinningsrik och originell, men också ett Magnificat, som kan ha hörts vid Vasahovet i Kraków på 1590-talet. Till Rom återvände Marenzio 1598, där han en kort tid senare avled, enligt uppgift i sorg över en obesvarad kärlek.

Men det finns mera, och allt detta material har tagits fram under ledning av fader Denis Silano, musikforskare och dirigent för kören i Vercellis domkyrka, förstagångsinspelningar med utmärkt konstnärlig kvalitet. Ett slags internationell kyrkomusik från europeisk renässans, där Italien spelade huvudrollen men också norra Europa fick höra nya klanger från Rom.

Kaj Engelhart