Ukrainas grekisk-katolska kyrka byter kalender

Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ukrainas grekisk-katolska kyrka kungjorde i början av veckan att man inte länger kommer att använda den julianska kalendern, den liturgiska kalender som används av den rysk-ortodoxa kyrkan och en handfull andra ortodoxa kyrkor runt om i världen.

Beslutet från den grekisk-katolska biskopssynoden, som hölls 1-2 februari, om att övergå till den kalender som redan används av de flesta ortodoxa kristna – en sort reviderad juliansk kalender – fattades efter en lång tids diskussioner. Den kalender man nu kommer att använda liknar i stort den gregorianska, som används av katolska kyrkan och andra kristna samfund, med det undantag att man fortsätter att fira påsk det datum som nästan alla andra ortodoxa kristna firar, oftast något senare än den katolska och protestantiska påsken. Julfirandet flyttar därmed från nuvarande 7 januari till 25 december.

Stort stöd

Ändringen innebär att ett antal liturgiska fester och högtider ändras och införs från och med september, men stiftsbiskopar kommer att kunna ge dispens för förlängning av den nuvarande kalendern fram till 2025. Enligt storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, som kungjorde beslutet, stöds kalenderbytet ”till nittio procent” av de troende i den grekisk-katolska kyrkan. Den autokefala, det vill säga självständiga, ortodoxa kyrkan i Ukraina, som brutit med Moskva, sägs också vilja gå över till den gregorianska kalendern, och kommer att diskutera frågan under en biskopssynod i maj.

Ett gemensamt datum för påskfirande i de ortodoxa och den katolska kyrkan diskuteras sedan länge, och det är känt att påven Franciskus och den grekisk-ortodoxe patriarken Bartolomeus I av Konstantinopel tillsammans försöker uppnå detta.

(The Pillar)