Påven i protest mot fängslandet av biskop i Nicaragua

Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Regimen i Nicaragua har de senaste dagarna slagit ner hårt på katolska kyrkan i landet. Rolando Álvarez, biskop av Matagalpa, har dömts till ett tjugosexårigt fängelsestraff för ”konspiration” samtidigt som över tvåhundra dissidenter har landsförvisats.

Såväl påven under gårdagens angelus-välsignelse, som den latinamerikanska biskopskonferensen (CELAM), biskopskonferensen för EU (COMECE) och biskoparna i bland annat Spanien och Chile,  har uttalat sitt stöd till kyrkan i Nicaragua och sin oro för den nuvarande situationen.

Det var i fredags som biskop Álvarez, som i augusti i fjol bortfördes från en påtvingad husarrest till ett fängelse på okänd ort där han satt till december, dömdes till fängelsestraff på tjugosex år för ”konspiration för att underminera landets integritet och spridning av falska nyheter, som skadar landet Nicaragua och dess samhälle.” Straffet delades ut efter en kort rättegång och åtföljs även av böter. Biskopen har även fråntagits sitt medborgarskap.

Vägrade lämnade landet

”Orättfärdigt, godtyckligt och utan proportioner” kallade Chiles biskopar domen, som meddelades 10 februari, dagen efter att biskop Álvarez fått valet att tvångsutvisas till USA tillsammans med tvåhundra tjugotvå dissidenter och förlora sitt medborgarskap, eller att ställas inför domstol. Biskop Álvarez vägrade att stiga ombord på planet, dömdes, och transporterades sedan direkt till det ökanda Modelo-fängelset, landets största fängelse.

Bland de utvisade dissidenterna finns fem präster, en diakon och två seminarister. De har alla anklagats för ”gärningar som underminerar folkets oberoende, självständighet och självbeslutande samt för anstiftan till våld, terrorism och ekonomisk destabilisering”, och väntar nu i USA på att få uppehållstillstånd.

Spänt förhållande

Förhållandet mellan Nicaraguas biskopar och sandinistregeringen har varit spända sedan 2018, när myndigheter slog ner på protester mot ett antal kontroversiella reformer. De katolska biskoparna försökte medla i den infekterade debatten, men portförbjöds och anklagades av president Ortega för att planera en kupp. Landets nuntie och arton ordenssystrar utvisades 2022, och ett antal katolska institutioner, radiokanaler och organisationer har tvingats stänga ner.

– Nyheterna från Nicaragua har vållat mig stor sorg, och jag kan inte annat än känna oro för biskop Rolando Álvarez, som jag har stor respekt för, sade påven i slutet av gårdagens angelus-välsignelse, då han även bad för dissidenterna samt ”för alla dem som lider i detta kära land”.

(Vatican News, National Catholic Register)