Ny rapport: tusentals offer för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Portugal

Foto: Portugals katolska biskopskonferens

Över fyratusen åttahundra offer för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan mellan 1950 och 2022. Det är slutsatsen i rapporten från en oberoende kommission, tillsatt av Portugals biskopskonferens.

Den portugisiska biskopskonferensen presenterade i går slutrapporten från den oberoende kommission som tillsatts för att undersöka och verifiera hur många som kan ha utsatts för sexuella övergrepp av präster eller andra företrädare för katolska kyrkan i Portugal sedan 1950. I rapporten kommer man fram till fyratusen åttahundraarton fall av övergrepp, där vittnesmålen kunnat säkerställas.

Ordföranden för biskopskonferensen, biskop Josè Ornelas, sade under en presskonferens i Lissabon i går, att han först och främst har tankarna hos offren och uttryckte sedan stor tacksamhet för kommissionens arbete.

– Vi har hört saker som inte kan ignoreras. Sexuella övergrepp på barn är ett fasansfullt brott, ett öppet sår som smärtar oss, sade biskopen när han bad offren om förlåtelse och uttryckte att kyrkan hittills inte har insett vidden av det som skett.

Förövare kommer att namnges

Under presskonferensen berättade kommissionens koordinator och ordförande, barnpsykiatern Pedro Strecht, att femhundratolv vittnesmål blivit validerade av de totalt femhundrasextiofyra som inkommit. Vittnesmålen pekade på ett ”långt mer extensivt” nätverk av minderåriga offer, det vill säga att förövarna förgripit sig på fler, och därifrån kom man fram till siffran ”minst fyratusen åttahundrafemton offer”.

– Men det är viktigt att inte blanda ihop en del med helheten, poängterade Pedro Strecht. Andelen förövare bland kyrkans företrädare är låg.

Av de identifierade fallen har tjugofem rapporterats till åklagare; resten av brotten visade sig vara preskriberade. De förövare som fortfarande är i livet kommer att identifieras, och en lista kommer att skickas till biskopskonferensen och till åklagarmyndigheten före slutet av månaden.

(Vatican News)