Storärkebiskop Shevchuk: svår situation för präster i Ukraina

Foto: Grekisk-katolska kyrkan i Ukraina

Inför årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har överhuvudet för den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, uttalat sig om den svåra situationen för många av kyrkans präster i landet.

Det var på en digital konferens arrangerad av den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need som storärkebiskopen i veckan uttalade sig om den utmanande situationen för många av landets grekisk-katolska präster.

– Människor förväntar sig mat, kläder men också ord av hopp från kyrkan. Pastoral omvårdnad för folket är vår huvuduppgift, framför allt att hela deras sår. Nästan åttio procent av befolkningen behöver hjälp att komma över sina trauman – psykiska och fysiska. Vår uppgift som kyrka är att hjälpa att läka nationens sår.

Storärkebiskopen poängterade under sitt inlägg att ukrainare ofta misstror psykologer, då man under Sovjet-tiden använde psykologer för att identifiera och därmed förtrycka dem som motsatte sig regimen.

– När människor här har ett problem går de i första hand till en präst.

Färre präster

Antalet präster som finns tillgängliga blir dock färre, och ärkebiskop Visvaldas Kulbokas, apostolisk nuntie i Ukraina som också närvarade på konferensen, beskrev de få präster som finns kvar nära fronten som ”mer deprimerade och tröttare”. I stora områden finns det inga präster alls, eftersom den ryska armén gör vad de kan för att fängsla grekisk-katolska präster eller se till att de flyr. Två grekisk-katolska präster, fader Ivan Levytsky och fader Bohdan Heleta, arresterades i november i fjol, och försök att få Ryssland att fria dem har hittills misslyckats.

Medlingsförsök från påven

Storärkebiskopen uttryckte också stor tacksamhet mot påven Franciskus, som har varit en länk mellan den ukrainska och den ryska ambassaden vid Heliga stolen. Namn på ukrainare som fängslats samlas in från lokala församlingar och skickas regelbundet vidare till Vatikanen, och med hjälp av namnlistor, som överlämnas till ryska ambassaden, har Vatikanen lyckats bidra till att ett stort antal ukrainska krigsfångar släppts.

– Ukrainare kritiserar ofta dem som har något att göra med Ryssland, men vi är så tacksamma för påve Franciskus och Heliga stolen för att de står i kontakt med den ryska sidan, för annars skulle vi inte ha kunnat rädda någon alls.

(Aid to the Church in Need)