Vatikanen etablerar diplomatiska förbindelser med Oman

Foto: Wikimedia Commons

Heliga stolen knyter diplomatiska band med allt fler länder i Mellanöstern – senast kungadömet Oman på Arabiska halvön.

I ett gemensamt uttalande fastslog bägge sidor nyligen att de nya diplomatiska förbindelserna vuxit fram ut ett önskemål att ”främja ömsesidig förståelse och stärka vänskap och samarbete”. En nuntiatur, det vill säga ambassad för Heliga stolen, kommer inom kort att öppnas i Oman, liksom en omansk ambassad vid Heliga stolen.

I och med detta har Heliga stolen nu diplomatiska band med samtliga länder på Arabiska halvön utom Saudiarabien samt 184 av de 195 nationer som erkänns av FN, vilka omfattar 193 regelrätta länder samt två observatörer – Palestina och Heliga stolen. Bland de länder som saknar fullständiga diplomatiska relationer med Heliga stolen är Kina, Nordkorea, Vietnam och Afghanistan.

Islam är den formella statsreligionen i Oman, och landet styrs med sharialagar. Samtidigt garanteras religionsfrihet, och diskriminering på grund av tro är förbjudet. Den katolska kyrkan i landet står under Södra Arabiens apostoliska vikariat, som leds av biskop Paolo Martinelli, med huvudsäte i Dubai. Endast fyra katolska församlingar och tolv präster finns i Oman, och långt de flesta katoliker är gästarbetare från Mellanöstern, Filippinerna och Indien.

(Crux)