Påven: slut med låga hyror för kardinaler

Foto: Wikimedia Commons

I en instruktion i form av en så kallad ”rescriptum ex audentia” meddelades i går att kardinaler och anställda i ledningspositioner som bor i Vatikanen från och med nu inte längre kommer att få bo gratis eller åtnjuta hyresreduktioner.

Det nya beslutet presenterades som en del av de pågående kostnadsbesparingarna som Vatikanen går igenom, och meddelades av ekonomisekretariatets nytillträdde prefekt Maximo Cabarello Ledo, efter att ha fått påvens godkännande i mitten av februari.

I skrivelsen ber Ledo “alla om att göra uppoffringar utöver det vanliga för att kunna se till att öka resurserna för Heliga stolens missionsuppdrag, också genom att öka inkomsten från [Vatikanens] fastigheter”. Beslutet kommer två år efter att kardinalernas löner sänktes med tio procent i mars 2021, då även anställda i ledningspositioner fick se sina löner reducerade.

Enligt den nya bestämmelsen kommer villkoren på redan ingångna hyreskontrakt att gälla tills de löper ut, men när de förnyas kommer marknadshyror att gälla för bostäder inom Vatikanen och andra fastigheter i Rom, som ägs av Vatikanen.

(Catholic News Agency)