Trots dyster statistik: fler barn med Downs får se dagens ljus i Irland

Foto: Wikimedia Commons

Chefen för Irlands största förlossningssjukhus, Rotunda Hospital i Dublin, har i en avgångsintervju berättat, att nittiofem procent av sjukhusets patienter som får besked om Downs syndrom väljer att göra abort. Men fortfarande är andelen barn som föds med Downs i Irland mer än dubbelt så hög än på många andra håll.

Irland legaliserade abort 2018, och abort är nu lagligt fram till vecka tolv. Redan före lagändringen reste dock tusentals kvinnor varje år utomlands, främst till Storbritannien, för att göra abort, och när det kommer till kvinnor som får besked om Downs syndrom är det fortfarande långt de flesta som beslutar att resa för att göra abort, då besked om Downs syndrom typiskt kommer efter vecka tolv, berättar Rotunda Hospitals före detta verksamhetschef, professor Fergal Malone.

– De nittiofem procent som reser fattar beslutet på egen hand. Vi förespråkar det verkligen inte. Men verkligheten är, att den stora majoriteten väljer att avbryta.

Antalet barn som föds i Irland med Downs syndrom är dock fortfarande relativt högt: ett barn på 444 födda. Motsvarande siffra i Sverige 2016 – det senaste året med säkerställd statistik – var ett barn med Downs på 963 födda. Sveriges nivå är därmed i linje med genomsnittet, som Världshälsoorganisationen uppskattar till runt ett barn med Downs på tusen födda.

(The Irish Times, Svenska Downsföreningen, WHO)