”Den synodala vägen” utmanar dem som vill spå om framtiden