Vänner emellan

Ulf Ekman, Catholica, 2022

Hur ska vi finna nya sätt att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus i dag, i en sekulär och till och med post-sekulär tid? Vänner emellan är en aktuell och viktig bok som tar denna utmaning på allvar och uppmuntrar oss katoliker i dag att tillsammans vittna om Jesus och fullfölja evangelisationens kallelse. Boken är skriven av Ulf Ekman med korta kompletterande texter av andra personer i vårt stift. Här finns olika aspekter på och faser i evangelisationen, fördjupningar i det bibliska materialet, användbara bibeltexter, många praktiska tips och personliga vittnesbörd. Ekmans mångåriga erfarenhet lyser tydligt igenom och han vägleder läsaren genom att erbjuda förslag på tillvägagångssätt som kan användas i de olika sammanhang där vi befinner oss.

Det kan vara svårt för oss katoliker i dag att evangelisera och just därför uppmuntrar denna bok oss att verkligen ta denna uppgift på allvar och att inte vara rädda. Vi blir lätt osäkra när vi får svåra frågor som gäller tron, särskilt när vi tycker att vi inte har några bra svar. Här ger författaren utmärkta råd om att vi liksom kan ta ett steg tillbaka i mötet med de svåra frågorna och återvända till vår grundkallelse, att vittna om Jesus. Vi ska vara enkla vittnen och behöver inte ha svar på allt. I det sista kapitlet finns dessutom tretton frågor som vi kan råka ut för och tips på hur vi exempelvis kan svara om någon frågar: ”Hur kan en kärleksfull Gud döma människor till helvetet?”

Denna bok är viktig eftersom den sätter fingret på lekmännens profetiska uppdrag som inte är att ägna sig åt kyrkans inre angelägenheter utan att Gud insätter lekmännen ”som vittnen och utrustar dem med trons sinne och ordets nåd så att evangeliets kraft lyser fram i det dagliga familje- och samhällslivet” (Lumen gentium, § 35). Prästerna förvaltar sakramenten för att Guds folk ska kunna vittna om Jesus på denna världens vanliga villkor, i äktenskap och familj, på arbetet, i skolan, bland sina vänner, och så genomtränger den kristna tron hela livsordningen och förändrar den dag för dag. Alla måste samarbeta så att Guds rike kan breda ut sig och växa till och detta lyfts fram i det femte kapitlet av Vänner emellan utifrån Andra Vatikankonciliets och de senaste påvarnas inspirerade undervisning.

Som titeln antyder tar denna bok sin utgångspunkt i evangelisationens vänskapsaspekt. Evangelisation är inte möjlig om den inte bygger på personliga relationer i vardagen där vänskapen frodas, utmanas och utvecklas. Därför behöver vi odla vänskap med alla slags människor och inte minst med dem som inte tror som vi eller som inte alls kan tro. Kyrkan ska därför varken vara en sluten klubb för inbördes beundran eller vara så naiv i sin öppenhet att den låter tron styras av den omgivande kulturen. Den kristna vänskapen bygger inte på vår strävan efter att vara perfekta människor utan på att vi överlåtit våra liv åt Jesus Kristus och hämtar vår näring i kyrkan och förblir i dess gemenskap. Med Guds hjälp står vi fast i vår tro i kärlek till alla människor vilket i längden skapar förtroende och respekt och nyfikenhet.

Också ekumeniken berörs i denna bok eftersom evangelisation ofta förknippats mer med andra kristna än med oss katoliker. Vi kan som katoliker lätt känna oss sämre utrustade för evangelisation än de kristna som varit mer utåtriktade och lärt sig använda alla möjliga metoder och tekniker för att nå ut. Här vill författaren uppmuntra oss att inte vara rädda utan hjälpa oss att ödmjukt lära av andra, både av andra kristna och dem med annan tro eller ingen tro alls, samarbeta med dem och samtidigt bli ännu mer förankrade i det sakramentala livet och i vår egen katolska tradition.

f Peder Bergqvist