Dödshjälp fortsätter att öka stort i Belgien

Foto: Wikimedia Commons

Att få dödshjälp blir allt vanligare i Belgien; 2022 ökade antalet fall med tio procent visar nya siffror.

Antalet belgare som väljer att dö med hjälp av dödshjälp fortsätter att öka. Under fjolåret var det nära tre tusen människor, som valde att få hjälp att ta sitt liv. Totalt är det nu 2,5 procent av alla dödsfall i Belgien som beror på dödshjälp.

Majoriteten av dem som får dödshjälp är mellan åttio och nittio år, och en hel del fransmän finns med i statistiken, eftersom det numera är lagligt att ge dödshjälp även till människor bosatta i utlandet. I tjugofyra fall berodde dödshjälpsbegäran på psykiska besvär, och i sjutton procent av fallen fanns ingen sjukdom som förväntades leda till patientens död inom kort.

(Christian Network Europe)