Kära vänner!

Erika Tengrud, Ordalaget bokförlag, 2022

Arton unga kvinnor som nyss utexaminerats från Rimforsa hushållsseminarium är redo att börja sitt viktiga arbete att lära elever runt om i landet att laga mat. Det märkliga med dessa kvinnor är att de bestämmer sig för att regelbundet skriva brevbok till varandra, och detta pågick sedan 1935 till 1985, i femtio år! De skickade runt en bok enligt ett bestämt schema, och ibland tog det lite extra tid då flera av dem hade fem kilometer till närmaste brevlåda!

I dessa brev förs vi tillbaka till en tid då kriget hotade ute i Europa och kvinnorna är med om hur Sverige tog sig från att ha varit ett underutvecklat land fram till ett modernt. De skriver till exempel hur det var när de började sina nya liv, ofta ute på landsbygden i enkla boenden utan bekvämligheter där de måste bära in både vatten och ved och nöja sig med utedass. Men de älskade sitt arbete och kände stolthet över det, trots att de inte hade de hjälpmedel som vi tar för givna: inga kylskåp, ofta vedspis och så vidare. Allt lagades från grunden, några halvfabrikat fanns inte.

Tiden kom då många av dem gifte sig, och när de fick barn började ett nytt liv. Men de hann ändå med att skriva vidare i sin brevbok och såg fram mot detta som något avkopplande och viktigt. Några engagerade sig i politiken och valdes in i kommunfullmäktige där de drev frågor som var viktiga för dem.

Själva boken är redigerad av ett barnbarn, som även gjort urvalet. Att kvinnornas brev nu kommit ut som bok är viktigt för oss. De handskrev sina brev; själva slänger vi snabbt iväg ett mejl eller sms, som sedan bara försvinner när vi klickar bort det. Via deras brev får vi möjlighet att ta del av hur livet var på den tiden och förundras över deras djupa samhörighet och vänskap som blev bestående under alla dessa år.

Barbro Erkenstedt Nilsson