André Caplet: Le Miroir de Jésus

Bayerska radions kör och orkester, dir. Howard Arman, BR Klassik 900342

Precis hundra år gammal är ett av de mest gripande, berörande religiösa musikverken från senare tid: fransmannen André Caplets Le miroir de Jésus. Mystères du rosaire (1923). Ett slags oratorium för mezzosopransolo, damkör och stråkorkester med harpa som skildrar Jesu liv i en spegel – hans moder Maria, hennes känslor av lycka, hopp, förtvivlan, ensamhet, hennes drömmar och slutliga upprättelse och kröning i himlen.

Caplet var född 1878 och blev god vän med Claude Debussy – vars musik ger starkt eko i Caplets sätt att komponera och orkestrera. Det är impressionism, klangrikedom, mjuk harmoni men också vågade disharmonier som passar till dröm, vision och meditation. ”Jesu spegel” är blicken hos hans moder Maria, som drömmer och upplever sitt gudomliga barns väg genom livet, skildrad i femton dikter av Caplets vän Henri Ghéon.

Formen är Rosenkransens mysterier, de Glädjerika, Smärtorika och Ärorika mysteriernas hemligheter, som Ghéon mediterar över och håller fram i visionära ögonblicksbilder med stor skönhet, emotionell intensitet och mogen inlevelse. Hans dikter är på franska, så starkast upplevelse får den som förstår språket (men tolkningar till tyska och engelska finns med i texthäftet), och den subtila texten möter det lika subtila tonspråket i en mycket fransk komposition.

Men kraften i denna rosenkransmeditation berör lyssnaren utöver språkgränsen. Anke Vordungs mezzosopran och bayerska radions kör och orkester tolkar det inledande orkesterpreludiet och de fem episoderna i varje mysterium innerligt och gripande. Vi får följa Maria genom rosenkransens stationer på ett ovant och överraskande sätt, där den tolkande dikten och musiken plötsligt för henne mycket nära oss.

Kaj Engelhart