Protester efter attack i kyrka i Jerusalem

Den plats i Jerusalem som av ortodoxt kristna vördas som Jungfru Marias grav. Foto: Wikimedia Commons

Efter en lång rad av attacker i kristna kyrkor i Jerusalem, utförda av judiska gärningsmän, vädjar nu ordföranden för Kyrkornas världsråd om att lämna kyrkan ifred.

Det var efter den senaste attacken i söndags i den kyrka i östra Jerusalem, som av ortodoxt kristna tros inhysa jungfru Marias grav, som Världskyrkorådets ordförande professor Jerry Pillay, tillsammans med den ortodoxe patriarken av Jerusalem Teofilos III, fördömde den våg av våld, som nu riktas bland annat mot kristnas heliga platser i Jerusalem. Bägge efterlyser även bättre skydd av kristna och deras heliga platser.

”Sker snart varje dag”

”Världskyrkorådet är extremt bekymrade över det ökande antalet attacker vid heliga platser i Jerusalem och ser det som nödvändigt att få till stånd ett möte mellan trosledare inom kort för att diskutera vad som kan göras för att få slut på dessa attacker på trosledare, heliga platser och institutioner”, hette det bland annat i Världskyrkorådets uttalande.

Det grekisk-ortodoxa patriarkatet av Jerusalem kungjorde samtidigt att man ”understryker att terrorattacker, utförda av radikala israeliska grupperingar, mot kyrkor, kyrkogårdar, byggnader som tillhör kyrkan, samt fysisk och verbal misshandel av präster, sker snart varje dag, och ökar i intensitet under kristna högtider. Denna förfärliga situation har inte mötts av proportionerliga reaktioner, vare sig lokalt eller internationellt, trots vädjan, krav och protester från kyrkorna i Heliga landet.”

Den senaste attacken – en man som gick till anfall med ett järnrör – riktade sig mot den ortodoxe ärkebiskopen Joakim och en präst,  som just då firade mässan i kyrkan belägen mellan Jerusalem och Olivberget, tillhörande den grekisk-ortodoxa kyrkan och den armeniska apostoliska kyrkan gemensamt. Attacken lyckades avstyras, och en judisk man har arresterats.

(Vatican News, Independent Catholic News)