Birgittasyster bland sex nya vördnadsvärda

Foto: Birgittasystrarna (www.brigidine.org)

Påven Franciskus godkände i går torsdag ett dekret som bekräftar att kyrkan förklarar tre gudsvigda kvinnor, två lekkvinnor och en präst vördnadsvärda, det första steget i en helgonförklaringsprocess. En av de nya vördnadsvärda var Birgittasyster och verkade mot slutet av sitt liv i Sverige. 

Kardinal Marcello Semeraro, prefekt för dikasteriet för helgonförklaringar, presenterade i går ett dekret för påven Franciskus, gällande sex nya vördnadsvärdiga. I och med godkännandet av dekretet bekräftar påven de heroiska dygderna hos en präst, tre gudsvigda kvinnor och två lekkvinnor: pater Carlo Crespi Croci, italiensk salesian och missionär i som verkade i Ecuador; moder Maria Caterina Flanagan, Birgittasyster förr i England av irländska föräldar; Syster Leonilde di San Giovanni Battista, italienskfödd nunna tillhörande Missionssystrarna i Jesu och Marias heliga hjärtan; Syster María do Monte Pereira, portugisisk nunna tillhörande Heliga Hjärtats sjuksystrar; Teresa Enríquez de Alvaredo, spanjorska och mamma till fyra barn; och Maria Domenica Lazzeri, italienskfödd lekkvinna med svår anorexia och vars kropp visade stigmata – Jesu sår – varje fredag.

Verksam i Sverige

Moder Maria Caterina Flanagan föddes i London i slutet av 1800-talet och flyttade som nittonåring till Rom, där den heliga Maria Elisabeth Hesselblad – helgonförklarad 2016 – hade återskapat Birgittaorden. Hon bodde i Rom till 1927, då hon skickades till Sverige och blev sedan utnämnd till Moder Superior i Lugano 1928, i England 1931 och Vadstena 1935.

I Sverige ägnade hon sig främst åt förbindelserna med lutheraner och knöt givande vänskapsband. I England organiserade hon ett gästhem och lyckades etablera det i en svår miljö tack vare sitt generösa och hjälpsamma sätt. Hon var energisk och livlig med en stor glöd och alltid redo att hjälpa lidande och behövande. 1939 flyttade hon till Birgittaklostret på Djursholm där hon drabbades av cancer. Hon dog den 19 mars 1941 och begravdes i Vadstena.

(Vatican News)