Herdabrev om den mänskliga sexualiteten från den nordiska biskopskonferensen

Foto: Wikimedia Commons

Nordiska biskopskonferensen publicerade i helgen ett herdabrev om den mänskliga sexualiteten. ”Många är förvirrade över den traditionella kristna läran om sexualiteten” skriver biskoparna.

I sitt herdabrev, som publicerades i lördags på en rad språk, börjar biskoparna med att påminna om regnbågen som Guds tecken på förbundet mellan Honom och ”alla levande varelser av alla slag på jorden” och drar sedan parallellen till dagens regnbågsrörelse, som blivit ”på en och samma gång både politisk och kulturell”.

Efter att ha tagit upp regnbågsrörelsen går biskoparna vidare till komplementariteten mellan man och kvinna och ”längtan efter kärlek och sökandet efter sexuell helhet”.  Biskoparna betonar att ”varje sökande efter integritet är värd respekt, och förtjänar uppmuntran. Tillväxten i visdom och dygd är organisk; den sker gradvist.”

Vidare påminner de om ”den fridfulla och livgivande väg som är Kristi budord. Den är smal i början men blir bredare ju mer vi fortskrider. Vi skulle svika er om vi erbjöd mindre; vi vigdes inte för att förkunna våra egna små funderingar.”

”I kyrkans gästfria gemenskap finns rum för alla” slår biskoparna sedan fast, och framhåller två uppmaningar till de troende i Norden:

”För det första: försök bekanta dig med Kristi kallelse och löfte, försök lära känna honom bättre genom Skriften och i bönen, genom liturgin och studiet av kyrkans hela lära, inte bara av lösrykta stycken här och där. Delta i kyrkans liv. … För det andra: besinna begränsningarna som en rent sekulär diskurs om sexualiteten har. Den behöver berikas. Vi behöver adekvata termer för att tala om dessa viktiga ting.”

Länk till herdabrevet på sju olika språk finns här >>