Vice ordförande i tyska biskopskonferensen avgår

Biskop Franz-Josef Bode. Foto: Osnabrück stift

Biskopen av Osnabrück Franz-Josef Bode, som sedan 2017 även varit vice ordförande för tyska biskopskonferensen, har fått påvens tillåtelse att avgå i förtid.

Franz-Josef Bodes avgångsansökan kom efter ett växande ifrågasättande av hans hantering av sexuella övergrepp inom kyrkan i hans stift. Senast i september i fjol vägrade biskopen att tillmötesgå krav på hans avgång, som höjdes efter att stiftet låtit publicera en rapport på sexhundra sidor om sexuella övergrepp i stiftet sedan 1945. I rapporten fastslogs att biskopen ”upprepade gånger” hade låtit präster som anklagats för övergrepp sitta kvar på sina poster eller befordrat dem. Särskilt oroande, enligt rapporten, var det faktum att biskop Bode inte vidtagit åtgärder mot präster som anklagats för övergrepp som samtidigt hade pastorala uppgifter bland barn och ungdomar. Franz-Josef Bode hade varit biskop av Osnabrück sedan 1995 och var därmed den biskop som verkat längst i Tyskland.

Franz-Josef Bode har, tillsammans med biskopskonferensens ordförande biskop Georg Bätzing, varit drivande inom reformprocessen i den katolska kyrkan i Tyskland, den synodala vägen, och biskop Bätzing beklagar i ett uttalande sin kollegas beslut och kallar det ”en förlust av min närmaste vapenbror”.

(The Catholic Herald, Osnabrück stift)