Påvliga barnskyddskommissionen får stark kritik

Foto: Wikimedia Commons

Vatikanens barnskyddsexpert jesuitpater Hans Zollner kritiserar i ett uttalande den påvliga barnskyddskommissionen hårt för bristande transparens och ansvarstagande samt dåligt ledarskap och lämnar nu sitt uppdrag.

Barnskyddsexperten Hans Zollner S.J. har trätt tillbaka från den påvliga barnskyddskommissionen på grund av ”strukturella och praktiska problem”, skriver han. ”Under mitt arbete för kommissionen har jag märkt problem som brådskande måste åtgärdas och som har gjort det omöjligt för mig att fortsätta mitt engagemang”, säger Hans Zollner i ett uttalande, som offentliggjordes igår. Han uttrycker oro över områden som regelefterlevnad, ansvarstagande och transparens vad gäller fattade beslut och menar att det råder oklarhet beträffade urvalskriterierna för kommissionsledamöter och dessas exakta roller och ansvarsfördelning.

Hans Zollner påpekar också att kommissionens ekonomiska ansvarstagande är otillräckligt. ”Det är av yttersta vikt för kommissionen att tydligt visa hur den använder ekonomiska tillgångar i sitt arbete”, skriver han. Dessutom, menar han, finns det ett behov av mer öppenhet om konkreta beslutsvägar, och klargörande av förhållandet mellan kommissionen och dikasteriet för trosfrågor, som kommissionen ingår i sedan i fjol.

Inte först att avgå

Det är inte första gången kommissionen får kritik av en avgående medlem. Bland dem som tidigare uttalat kritik offentligt finns irländskan Marie Collins, som själv som barn blev utsatt för prästers sexuella övergrepp. Hon avgick som ledamot i protest mot kommissionens brist på framgång 2017 och angav då frustration över bristande samarbete med företrädare från Vatikanen som orsak.

Påven accepterade Hans Zollners avgång redan den 14 mars, med det offentliggjordes först i går, strax innan Zollners eget uttalande publicerades. Han hade varit medlem i kommissionen sedan påven Franciskus grundade den 2014, och leder även institutet för skydd mot övergrepp vid det påvliga universitetet Gregoriana i Rom. Dessutom är han rådgivare till biskopar och prästseminarier över hela världen när det gäller att förhindra övergrepp.

(National Catholic Reporter)