Grundlagen borde fredas från politiska markeringar