Uppsving i Frankrike för vägkors och vuxendop

Foto: SOS Calvaires

Markant fler vuxna valde under påsken i år att låta sig döpas än tidigare år. Samtidigt blir landets vägkors – renoverade eller helt nybyggda – en allt vanligare syn.

Enligt färska siffror var det i år 5 463 vuxna som valde att låta sig döpas under påsknattens liturgi, en ökning med över tjugo procent från förra året och femtio procent fler än under påsken 2021. I sexton av landets stift var antalet dubbelt så högt som under påsk i fjol. Siffrorna reflekterar inte bara pandemin; den stigande trenden har nu varit i tjugo år.

Färre än hälften av dem som döptes uppgav att de vuxit upp i kristna familjer. En tredjedel av årets katekumener var ungdomar i åldern arton-tjugofem år, och tre procent av det totala antalet var muslimer.

Samtidigt rapporteras att organisationen SOS Calvaires (se Km nr 3/2022), som med hjälp av frivilliga krafter renoverar gamla utnötta vägkors, blivit mer aktiv än någonsin och reste tvåhundra helt nya eller renoverade vägkors under 2022. Efter att ha grundats 1987 var organisationen länge liten och lokal, men den har på senare år haft en tillströmning av nya medlemmar och är nu uppdelad i över femtio olika lokalavdelningar.

(Catholic Herald)