Nya riktlinjer för dödshjälp i Kanada: informera inte anhöriga

Foto: Wikimedia Commons

Regeringen i Kanada har nyligen publicerat uppdaterade riktlinjer för läkare om vad som ska gälla vid dödshjälp. Nytt är att beslut om dödshjälp kan tas utan att patienten träffar läkaren, och att läkaren uppmanas att inte kontakta anhöriga när en patient begär dödshjälp.

Möjligheterna att få dödshjälp har expanderats ett antal gånger i Kanada, och nu har nya riktlinjer publicerats, som ska göra det än lättare för patienter att kunna begå självmord med hjälp av vården. Förutom att en fysisk träff med läkaren nu kan ersättas av en digital konsultation, uppmanas läkare också att inte kontakta anhöriga till den som begärt läkarassisterat självmord. Nytt är också att läkare som inte vill medverka till patienters självmord måste remittera vidare till en kollega.

Läkarassisterat självmord legaliserades i Kanada 2016, och har varje år sedan dess blivit allt vanligare. Genomsnittsåldern för dem som får dödshjälp är sjuttiosex år och de flesta lider av framskriden cancer eller hjärtsjukdom. I dag måste man lida av en ”allvarlig och obotlig sjukdom”, vara över arton år och vid sina sinnes fulla bruk för att kunna få dödshjälp, men från och med våren 2024 planeras en lagändring för att även människor med psykiska sjukdomar ska kunna få läkarassisterat självmord.

(Catholic News Agency)