Ännu ett “nej” från Vatikanen till Tysklands synodala väg

Domkyrkan i Paderborn. Foto: Wikimedia Commons

Vatikanens försök att stoppa reformförslag som antagits av den synodala vägen i Tyskland fortsätter. Senast är det biskopsval med inflytande av lekfolk, som stött på patrull.

Det är i ett brev till den grupp av lekfolk i stiftet Paderborn, som utsetts att vara med och välja biskop, som det uttryckligen klargörs att lekfolk varken får vara med att nominera kandidater till kommande biskopsval eller delta i själva valet. Att lekfolk skulle få ökat inflytande i nominering och val av biskopskandidater var ett av de reformförslag, som diskussionsprocessen den synodala vägen antagit.

Lottning

Ärkestiftet Paderborn var först ut; i september i fjol beslöt man sig för att använda ett av den synodala vägens reformförslag när biskopsstolen blev vakant: att involvera lekfolk i valet av stiftsbiskop. Genom lottdragning utvaldes fjorton lekfolk, som skulle assistera de fjorton medlemmarna i domkyrkokapitlet med att nominera biskopskandidater.

Präster väljer biskop

Domkyrkokapitlet utgörs av fjorton präster verksamma vid domkyrkan, och är de som i stiftet Paderborn nominerar kandidater till ny biskop. Deras nomineringslista går vidare till Vatikanen, som utser tre slutgiltiga kandidater, och domkyrkorådet väljer sedan en av de tre. Tillvägagångssättet i Paderborn följer det konkordat som ingick mellan Fristaten Preussen och Heliga stolen 1929; biskopsvalen i andra stift i Tyskland sker enligt andra konkordat eller följer det gängse tillvägagångssättet med att nuntien utser tre kandidater, som Vatikanen sedan väljer bland.

”Glasklart” nej

Den 12 april överlämnades ett brev till domkyrkokapitlets fjorton nya lekfolksmedlemmar från domkyrkans rektor, fader Joachim Göbel, med budskapet att de inte tillåts delta i biskopsvalet, då Vatikanen inte kommer att anse valet giltigt, om de är med. Beskedet från Vatikanen hade dessförinnan framförts av den påvlige nuntien i Tyskland, ärkebiskop Nikola Eterovic, och beslutet hade varit ”glasklart”, enligt Göbels brev.

Beklagar beslutet

Fader Göbel själv beklagar Vatikanens beslut, och enligt The Tablet hade en majoritet av medlemmarna i domkyrkokapitlet välkomnat lekfolkets medverkan. Stiftet Paderborn har framhållits som pionjär av den synodala vägen, eftersom det var det första stiftet som blev vakant efter den synodala vägens beslut att reformera biskopsvalen.

(The Tablet)