Helgoland

Carlo Rovelli, Fri Tanke förlag, 2022

Utanför den tyska nordsjökusten ligger ön Helgoland där Erwin Schrödinger fick en idé 1925 som förändrade vår syn på världen. Om detta handlar Carlo Rovellis bok. Dels handlar den om de skeenden och personer som låg bakom kvantfysiken och dess tolkningar, dels om vad dessa tolkningar innebär för vår syn på världen, dels om Rovellis egen tolkning av hur universum fungerar.

Fysiken beskriver naturen genom modeller, ofta formulerade som matematiska ekvationer som uttrycker relationer mellan olika fysikaliska företeelser. Dessa ekvationer är inte bara figurer på ett papper utan betyder något rent konkret, och vad de betyder har konsekvenser för vår världsbild. Rovelli utgår från Schrödinger­ekvationen där alla partiklar matematiskt beskrivs som vågor. Enligt den mest accepterade modellen innebär det att partiklar bara existerar som partiklar när de observeras, vilket leder till minst två frågor: vad är partikeln innan den observeras och vem är det som observerar? Den senare frågan diskuteras bland både filosofer och fysiker. Vissa anser att en observatör måste vara utanför naturen, andra, bland dem Rovelli, anser att naturen är sin egen observatör, att det som bestämmer om hur en partikel agerar är dess samverkan och relationer med omgivningen. En tredje tolkning är att världen är entydigt bestämd av faktorer som vi aldrig kan få grepp om, och begreppet observatör blir därmed onödigt. Alla tolkningar har långtgående effekter på hur världen runt omkring oss är beskaffad och borgar därmed för fascinerande läsning.

Det som gör Helgoland till mycket trevlig läsning är att den presenterar andra tolkningar än Rovellis egen. Han skriver inte för att övertyga om sin tolknings förträfflighet utan tar med oss på en spännande vandring där vi får bekanta oss med universums mysterier och med dem som först formulerade dem.

Ulf Lindberg