Lekfolk får rösträtt under biskopssynoden

Förhandlingar under biskopssynoden 2014. Foto: Wikimedia Commons

Synodssekretariatet, som ansvarar för den kommande biskopssynoden om synodalitet i kyrkan, kungjorde i går att sjuttio lekfolk kommer att få rösträtt under synoden.

Påven kommer personligen att utse de sjuttio delegaterna, och hälften av dem kommer att vara kvinnor. Det berättade kardinalerna Mario Grech, generalsekreterare för synodssekretariatet, och Jean-Claude Hollerich, övergripande ordförande under själva synodsförhandlingarna, i går vid en presskonferens.

– Det är inte någon revolution men en viktig förändring, sade de under presskonferensen.

Själva mötet, som kommer att hållas i oktober 2023 och 2024,  kommer fortfarande att kallas biskopssynod, men sammansättningen av mötesdeltagarna kommer att förändras i och med denna betydande grupp av ”icke-biskopar”, berättade de båda kardinalerna vidare. De sjuttio lekfolksdeltagarna kommer att ha rösträtt, och ett flertal av dem kommer att utgöras av ungdomar. De sjuttio kommer att väljas av påven själv utifrån en lista på hundrafyrtio möjliga delegater, nominerade av de kontinentala biskopskonferenserna, som tidigare i våras samlades inför biskopssynoden, samt församlingen för patriarkerna i östkyrkorna. Utöver de sjuttio lekfolken kommer tio representanter för olika ordnar, fem män och fem kvinnor, att delta och även de ha rösträtt.

Nytt är också att biskopar i de länder som är för små för att ha en egen biskopskonferens, och som därför inte tidigare deltagit, kommer att närvara. Övriga deltagande biskopar väljs av den biskopskonferens de tillhör, och antalet från varje biskopskonferens bestäms utifrån biskopskonferensens storlek. Totalt kommer runt fyrahundra deltagare att samlas under biskopssynoden, varav cirka trehundrasjuttio kommer att ha rösträtt.

(Vatican News, National Catholic Register)