Kristna flickor och kvinnor i Burkina Faso klär sig i slöja för att undvika attacker

Foto: Wikimedia Commons

Situationen för kristna i Burkina Faso är nu så allvarlig, att kristna flickor, kvinnor och ordenssystrar allt oftare klär sig i slöja för att undvika att bli attackerade av muslimska extremister.

Det är fader Wenceslao Belem, som i ett samtal inför den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need i Spanien nyligen, berättar om situationen i sitt hemland, där läget alltjämt är mycket allvarligt för den kristna minoriteten. Efter de första terrorattackerna 2015 har våldet fortsatt, och kristna lever under ständig press att tvinga konvertera till islam, liksom i grannländerna Niger, Mali och Benin.

– Över två tusen skolor har stängts. De attackerar moderna skolor och gör om dem till koranskolor. Särskilt utsatta är katolska skolor; de dödar eller kidnappar kristna, framför allt kateketer, präster och engagerade lekfolk. Och de vill tvinga kvinnor att bära heltäckande slöja, oavsett tro.

Allt fler kristna skolflickor klär därför sig i heltäckande slöja, berättar fader Belem, för att undvika att märkas, bli påhoppade, misshandlas eller kidnappas. Även ordenssystrar drabbas och många av dem klär sig muslimskt när de rör sig ute i samhället. Dessutom bevakas kyrkor av polis, militär eller frivilliga på söndagar så att troende kan fira mässan i fred.

Riskerar livet

Islamistiska terrorister har nu kontrollen över hälften av landets yta, och präster och ordenssystrar riskerar livet varje gång de beger sig till troende i områdena, enligt fader Belem.

– Terroristerna minerar vägarna som leder till avlägsna byar för att hindra oss och militären från att resa dit. Då kan de isolera befolkningen och svälta ut dem om de inte konverterar. Därför ber vi intensivt, går till kommunion och biktar oss inför varje resa, ifall vi inte skulle återvända.

Enligt fader Belem är det allt vanligare att katoliker, som utgör knappat tjugo procent av landets befolkning, lyssnar på mässan och får katekesundervisning på radio.

– Många församlingar är helt inaktiva. Men vi är övertygade om att ondskan inte kommer att få sista ordet. Vi fortsätter, med hopp, att slåss mot terrorismen med det enda vapen vi har, osynligt men effektivt: bön, sakramenten, den heliga mässan och rosenkransen. Att dö för kärlek till Gud och till andra förstör rötterna för ondskans krafter.

(Aid to the Church in Need)