Digitala id-kort för franska präster för att öka säkerheten

Foto: Katolska biskopskonferensen i Frankrike

Katolska biskopskonferensen i Frankrike har i dagarna kungjort ett initiativ som ett led i att återupprätta allmänhetens förtroende för kyrkan, efter en rad avslöjanden om sexuella övergrepp inom kyrkan de senaste åren: ett id-kort, speciellt för präster, som med en grön, gul eller röd markering visar om prästen i fråga har tillåtelse att fira sakramenten eller verkar med vissa restriktioner.

Det nya initiativet presenterades nyligen i ett pressmeddelande från den franska biskopskonferensen för att visa att man tar de många övergreppsskandalerna, som plågat katolska kyrkan i Frankrike, på allvar. Det går ut på att landets samtliga trettontusen präster och tretusen ständiga diakoner under året kommer att förses med ett särskilt id-kort med en qr-kod, som när den scannas ger bakgrundsinformation med en särskild färgkod: grönt när inga anmärkningar finns, gul om vederbörande har vissa begränsningar och rött för dem som har restriktioner. Biskoparna har redan fått sina kort.

Biskopskonferensen berättar att man tagit detta steg för att allmänheten ska vara helt säkra på att prästen har rätt fira mässan och höra bikt och inte har någon pågående anklagelse, riktad mot sig, eller andra begränsningar. Till exempel kan den gula koden, som betyder att vissa restriktioner finns, även innebära att en präst ännu inte fått tillstånd att höra bikt. Röd kod kommer att betyda att prästen av någon anledning inte har tillstånd att verka som präst, men anledningen kommer inte att framgå.

Ersätter pappersdokument

Id-kortet i sig är ingen nyhet; katolska präster i Frankrike har även tidigare haft ett liknande dokument på papper, som de kunnat använda vid besök andra församlingar eller kommuniteter. Pappersdokumentet har dock sedan länge setts som för enkelt att förfalska samt komplicerat att uppdatera, varför man du väljer att komplettera det med digital information, som kan uppdateras när som helst. Beslutet om de digitala id-korten togs redan 2021, som ett av många verktyg i det pågående arbetet mot sexuella övergrepp inom katolska kyrkan.

Även i Stockholms katolska stift har alla präster och diakoner ett särskilt id-kort, kallat prästlegitimation, som kan användas vid till exempel sjukhusbesök, och som förnyas var femte år.

(Katolska biskopskonferensen i Frankrike, France 24)