Tjugoen avrättade kopter upphöjda till martyrer inom katolska kyrkan

Vatikanen har kungjort att de tjugoen koptiska kristna, som avrättades av Islamiska staten 2015, erkänns som martyrer inom katolska kyrkan. Det historiska beskedet kom i samband med att den koptiska kyrkans överhuvud, påve Tawadros II av Alexandria, besökte påve Franciskus i Vatikanen.

Påve Tawadros fem dagar långa besök, då han även medverkade vid påve Franciskus onsdagsaudiens, markerade femtioårsjubileet av mötet mellan påven Paulus VI och påven Shenouda III av Alexandria, vilket var första gången kyrkoledare för katolska och koptiska kyrkorna träffades.

– Trots skillnaderna i rötter och tillhörighet, är vi enade genom Kristi kärlek som lever inom oss och härskaran av våra apostoliska fäder och helgon, som omger och leder oss”, sade Tawadros när han i onsdags medverkade vid påve Franciskus audiens.

Andlig gemenskap

Under besöket överlämnade påve Tawadros ett relikskrin innehållande blod från de tjugoen martyrerna till Franciskus, som uttryckte att han ”inte hade ord” för att uttrycka sin tacksamhet. De tjugoen byggarbetarna, alla utom en från Egypten, halshöggs brutalt medan de bad på en strand utanför staden Sirt i Libyen 2015 av IS och upphöjdes veckan därefter av påve Tawadros till martyrer inom den koptiska kyrkan. I det tal, där Franciskus kungjorde katolska kyrkans beslut, sade han bland annat att de tjugoen martyrerna ”kommer att infogas bland de romerska martyrerna som ett tecken på den andliga gemenskapen som förenar våra två kyrkor”.

De tjugo egyptiska martyrernas kroppar hittades tre år efter dådet, efter att IS hade dragit sig tillbaka från Sirt, och fördes då till Egypten, där de begravdes gemensamt. Den enda icke-egyptern, en ung man från Ghana som även han bekände sin kristna tro strax innan han avrättades, begravdes med de övriga martyrerna två år senare.

Den koptiska kyrkan, som är en av de orientaliska ortodoxa kyrkorna, är till antalet medlemmar störst i Mellanöstern med runt elva miljoner troende, tio procent av Egyptens befolkning. Antalet katoliker i Egypten är markant mindre – runt hundra tusen. Under besöket i Rom firade påve Tawadros, den koptiska kyrkans ledare sedan 2012, även mässan i Lateranbasilikan.

(Vatican News, The Pillar, Aleteia)