Katolska kyrkans snabbast växande kristna samfund i Sverige

Foto: Wikimedia Commons

Tidningen Dagen har gått igenom trossamfundens medlemssiffror och jämfört dagens medlemsantal med situationen för fem år sedan. Katolska kyrkan är den kristna kyrka som vuxit mest medan många frikyrkor förlorar medlemmar.

Siffrorna som tidningen Dagen jämfört är de medlemssiffror som ligger till grund för myndighetens SST:s statistik, som bestämmer vilka bidrag varje trossamfund ska få. Förändringen per trossamfund är den ökning eller minskning av antalet medlemmar som skett mellan 2017 och 2021.

De fem samfund som under de fem året vuxit mest är Förenade islamiska föreningar (nu runt 30 000 medlemmar) och Islamiska kulturunionen Sverige (18 500 medlemmar) följt av Katolska kyrkan, som under de fem åren växte med drygt sju tusen medlemmar och 2021 hade drygt 126 000 registrerade medlemmar. Endast tre andra kristna kyrkor fanns bland de tio samfund som vuxit mest sett till antalet medlemmar, samtliga tre olika ortodoxa kyrkor.

De trossamfund som under de fem åren minskade mest var Svenska kyrkan (minus 365 000 medlemmar), Equmeniakyrkan (minus 4 000 medlemmar) och ungerska protestantiska kyrkan, som förlorade över tretusen medlemmar och 2021 endast hade drygt 1 700 registrerade medlemmar kvar. Procentuellt sett tappade estniska lutherska kyrkan mest, fyrahundra medlemmar, och hade 2021 endast drygt niohundra registrerade medlemmar kvar i Sverige.

(Dagen)