Pingstdagens kollekt till Caritas Ukraina

Foto: Caritas Spes

Den nordiska biskopskonferensen har beslutat att kollekterna från alla pingstdagens mässor som firas i Norden ska gå till Caritas Ukraina. Samtidigt uppmanar biskoparna till att fira söndagens mässa för fred och rättvisa för det ukrainska folket.

Beslutet kommer i kölvattnet av den resa till Ukraina i början av maj, som kardinal Anders Arborelius och biskop Erik Varden gjorde som representanter för nordiska biskopskonferensen. Efter besöket skrev biskopskonferensen ett brev, riktat till Nordens katoliker:

Kära bröder och systrar!

9–11 maj genomförde kardinal Arborelius och biskop Erik Varden (Trondheim) ett solidaritetsbesök i Ukraina för Nordiska Biskopskonferensens räkning och därmed på uppdrag av alla katoliker i våra nordiska länder. Biskoparna var djupt berörda av vad de såg — av den prövning som Ukraina genomgår, av det ständiga hotet mot civila mål, av grymheter som begåtts mot försvarslösa och mot barn, men också av ukrainarnas mod, uthållighet och humanitära insatser.

Som era biskopar vill vi uppmuntra alla troende till fredliga åtgärder mot detta fruktansvärda krig. Vi vill gärna använda pingstdagen för detta ändamål. Då firar vi Andens ankomst och bekräftar vår tro att Herren kan förnya jordens ansikte genom sin frälsande kraft och genom de troende. Vi ber att alla mässor i våra fem länder den dagen firas för rättvisa och fred i Ukraina och att kollekten går till Ukrainas Caritas, som gör en stor insats.

Caritas kommer att öronmärka kollekten till mat- och hygienpaket för de mest behövande. Behovet av sådan hjälp är stort, och kommer att bli större. Låt oss använda de kommande dagarna för att förbereda våra hjärtan och sinnen. Tack på förhand för er generositet.

Fredens Drottning, bed för Ukraina!

+Czeslaw Kozon, København — Praeses

+Anders Kardinal Arborelius OCD, Stockholm

+Peter Bürcher, Em. Reykjavik

+Bernt Eidsvig CanReg, Oslo

+Berislav Grgić, Tromsø

P Marco Pasinato, Ap.Adm. Helsinki

+David Tencer OFMCap, Reykjavik

+Erik Varden OCSO, Trondheim

Under besöket i Ukraina intervjuades kardinal Anders Arborelius och biskop Erik Varden av fader Volodymyr Malchyn från Kievs grekisk-katolska stift. Intervjun kan ses här: