Nytt initiativ i USA ska öka katolikers medvetenhet om eukaristin

Foto: Wikimedia Commons

Resultaten från en undersökning bland katoliker i USA 2019 var avslöjande: endast en tredjedel av de tillfrågade instämde med katolska kyrkans lära att Jesus helt och fullt är närvarande i eukaristin. Nu pågår ett brett initiativ för att öka medvetenheten om eukaristins sanna innebörd.

Biskop Robert Barron, grundaren av evangelisationsinstitutet Word on Fire, var en av de många som reagerade kraftfullt när tankesmedjan Pew Research Centers siffror offentliggjordes 2019. Två tredjedelar av de tillfrågade i en stor undersökning bland katoliker i USA svarade då, att brödet och vinet i eukaristin till sin natur endast är en symbol för Jesu närvaro och inte Jesu verkliga kropp och blod.

– Det här var inte en undersökning bland kristna i allmänhet, utan bland katoliker. Huruvida man såg det som ett misslyckande för katekes, predikan, teologi, liturgi eller evangelisation – det var hur som helst ett tecken på en andlig katastrof, kommenterade biskop Barron undersökningens avslöjande.

Oväntat stor efterfrågan

En grupp biskopar i den amerikanska biskopskonferensen beslöt i kölvattnet av undersökningens resultat att göra något för att försöka vända utvecklingen. Biskopskonferensen beslöt att satsa på ett ”eukaristiskt återupplivande”, vilket påbörjades i fjol på församlings- och stiftsnivå, och som kommer att avslutas med en nationell, eukaristisk kongress i juli nästa år.

Som en del av initiativet har Word on Fire gett ut en ny bok om eukaristin, This is My Body: A Call to Eucharistic Revival, skriven av biskop Barron. Boken finns att beställa på engelska och spanska för motsvarande tjugo kronor, och man hoppas kunna skicka ut i över en miljon exemplar bara i år. Efterfrågan från USA:s drygt sjuttio miljoner katoliker har hittills varit långt större än man hade trott; sedan boken kom ut 10 maj har nära en halv miljon böcker beställts.

(Word on Fire Institute)