Böneskola

Romano Guardini, översättning Stefan Jarl, Veritas förlag, 2023

När jag öppnade Romano Guardinis bok Böneskola och började läsa den för tredje gången föreföll den återigen som en ny bok. Missförstå mig inte! Det var inte hopplöshet som infann sig, utan textens rikedom. Jag upptäckte något nytt varje gång, på varje sida.

Det tyska originalets titel Vorschule des Betens (Bönens förskola) ger ett annat intryck. Att det mest grundläggande om kristen bön behandlas är sant och riktigt, men författarens egen rika erfarenhet som bedjare och själasörjare får läsaren med på köpet. Yttre ordning, inre samling är nyckelord och framför allt gäller att aldrig ge upp utan att i trohet fullfölja bönen oavsett hur djupt mörkret är.

För en kristen människa är bönen lika viktig som det är att andas. Utan bön ingen tro, utan tro ingen bön. Bönen är en kommunikation mellan människan och Gud, den Gud som är själva verkligheten och som har skapat människan till sin avbild. Som Guds avbild har människan en särskild hjärtpunkt där kontakten mellan de båda knyts. Detta kräver förberedelse från vår sida: att samla sig, att komma till ro, att bli närvarande på denna punkt och inte minst att besinna vem jag möter i bönen. Här är Gud, här är också jag.

Ingen har någonsin sett Gud (1 Joh 4:12). Få predikanter, författare vågar sig på att försöka sig på att beskriva Gud. Allt tal om gudsbilder faller platt till marken. Så står människan där med ett tomt hål när hon gör sina tappra försök att be. Med stor djärvhet och trovärdighet beskriver Guardini Guds ansikte som tillgängligt för den bedjande människan. Mötet med den Helige som ofelbart leder till syndabekännelse och ånger och som inte minst väcker en längtan efter delaktighet. ”Samma helighet som stöter bort människan kallar samtidigt på henne, eftersom den är kärlek.”

I den skola som erbjuds i kyrkan idag verkar det vara lite farligt att undervisa om den Gud som vi tillber i liturgin. Ta vara på Guardinis böneskola och räds inte så mycket för att beröra detta centrala ämne. Tala mer om Gud!

Ett ämne som speciellt skulle kunna tillföra mycket till dagens kristna är tron på försynen som Guardini behandlar utförligt. Försynen har fått ett dåligt rykte. Det verkar flummigt och oprecist att benämna Gud som Försynen. Ser vi oss omkring verkar ju onda makter råda: krig på många håll och ekologisk och ekonomisk kris dominerar nyhetsflödet. Vad gör försynen? I Guardinis Böneskola beskrivs försynen som en central punkt i människans möte med Gud. Trygghet och tillförsikt och inte minst förtröstan på Försynen hör till kärnan i vårt förhållande till Gud.

Vi kan erinra oss att när den här boken utkom 1943 pågick ett världskrig och omständigheterna i Guardinis hemland Nazityskland förskräcker oss än idag. ”Allt som finns och sker i världen styrs av Faderns kärlek, vishet och makt – till den troende människans bästa.” Och han fortsätter: ”För Gud är varje enskild människa ett personligt åtagande och han är redo att ta hand om henne.” Bönen Fader vår är ”urbönen” för vår tro på försynen: ”Ske din vilja!” Författaren har mycket att förklara och han försöker göra det omsorgsfullt i sin Böneskola. Frågan efter Guds vilja är en avgörande ingång till bönen eftersom det egna livet är en plats där Gud handlar. Kapitlet om försynen tål att läsas många gånger.

Omständigheterna var inte de bästa för Guardini när han skrev sin Böneskola. Av den härskande nazistiska regimen hade han omlokaliserats från sin professur i Berlin och tillbringade krigstiden som präst någonstans ute på landsbygden. Hans brott hade varit att han uttalat sig om att det var omöjligt att tänka sig Jesus Kristus utan den omgivande judendomen. Efter krigsslutet erhöll han den viktiga posten som professor i Tübingen och senare i München.

Den författare som för åttio år sedan skrev den här boken, som i verklig mening kan kallas en klassiker, hör till 1900-talets stora katolska teologer och filosofer. Den generation som genom att både återvända till källorna och förnya synen på kyrkan och teologin, lade grunden till Andra Vatikankonciliet genom att avläsa tidens tecken och tolka dem. Varje kristen kommer att ha stor nytta av Romano Guardinis Böneskola. Det är den första boken i Veritas påbörjade klassikerserie och det kommer att finnas skäl att återvända till den – mer än tre gånger.

Anna Maria Hodacs