Bröllopspogromen

Anna Grinzweig Jacobsson, Bokförlaget Korpen, 2023

Detta är en släktkrönika om människor som överlevde, men som led svårt. Berättelsen börjar med mormoderns föräldrar i Ukraina och sträcker sig från tiden före Första världskriget, genom upprättandet av Sovjet, Andra världskriget och ända fram till våra dagar. Krönikan grundar sig inte minst i samtal med författarens moster, som var där när mycket av dramatiken utspelade sig: flykten med hästdragen kärra, med tåg och med färja från sovjetiska Ukraina, långt österut för att undkomma Nazi-Tysklands nalkande horder. Man anade att judar minst av alla gick säkra om tyskarna skulle komma. Efter kriget visar det sig att känslan för att när det var dags att ge sig av träffade rätt: få av de judar som valde att stanna kvar levde när familjen återvände. De låg i massgravar utanför byarna och städerna.

Grinzweig Jacobssons skildring är personlig; hon kan relatera till de människor hon skriver om på ett särskilt sätt eftersom de är hennes nära släktingar. Översten i Röda armén är hennes morbror. Rebecka, något av en huvudperson i berättelsen, är hennes mormor. Roza, som emigrerade till USA efter Sovjets fall, är mostern som förser författaren med vittnesmål.

Bröllopspogromen är en välskriven och viktig bok. Läsaren kan kanske aldrig förstå, men kan få insikter i vad det innebar att vara en judisk familj i Ukraina under dessa mycket våldsamma och turbulenta år. Boken ger dessutom insikter i Ukrainas komplicerade historia och förklarar något landets infekterade relation till grannen i öster.

Denna berättelse slutar inte i massgravar utanför de ukrainska byarna och städerna; denna berättelse rymmer människor som fick överleva svåra umbäranden och som genom Grinzweig Jacobsson fick berätta.

Andreas Creutz