Efter Pictor

Regina Derieva, Ars Interpres Publications, 2021

Via Israel kom Regina Derieva (1949–2014) med sin make Alexander till Sverige 1999 från Sovjetunionen. Ett färgstarkt par – hon poet, han ikonmålare – som kom att tillhöra den katolska gemenskapen i landet och tillförde många olika impulser till det kyrkliga och kulturella livet, särskilt i Stockholmstrakten. Hon, som varit en erkänd poet i Sovjet, närmade sig det svenska kulturlandskapet med nyfikenhet och känslighet.

Särskilt fascinerades hon av kyrkomålaren Albertus Pictors konst, utspridd över många medeltida landsortskyrkor i Mellansverige. Hon reste runt och studerade dem och betecknade Albertus som ”Nordens Giotto”. Hon lät sig också inspireras av vad hon såg av hans målningar i kyrkornas valv och vapenhus. Det blev till dikter, tankar, associationer, som hon skrev ner på ryska och som sedan översattes av Bengt Samuelsson, Bengt Jangfeldt och Alan Asaid.

Ganska yviga, associativa poem, starkt präglade av Regina Derievas kristna tro men också oförutsägbara tankelinjer och ofta inte lätta att härleda till målningen i fråga, som inspirerat henne. Mustiga vändningar med paradoxer och starka kontraster, iväglöpande bilder och vassa poänger. I många dikter faller snön som en fond och sinnena upplever färg och doft i kyrkorummet:

Inte snö, men ett ljus som faller från valvet
– forsar och flödar, strömmar och rinner.
Som en pålysning av Återkomsten
till doft av småbröd och dyster kanel.

Till dikterna fogas Tre möjligheter att skåda Guds rike, en liten essä som i korta betraktelser mediterar över Skaparen och hans verk och den efterlängtade men ständigt hotade förbindelsen mellan dem.

En originell liten häftad bok som förutom ett urval av Regina Derievas dikter också rymmer en kärleksfull, kort skiss av poeten av hennes make Alexander. En fin minnesteckning över en särpräglad människa.

Kaj Engelhart