Music of Trust

Zuzanna Koziej, NFM Choir, Kammarorkestern N-Harmonia, dir. Agnieszka Franków-Żelazny, Accord 312 NFM 82

I dagens Polen är Zuzanna Koziej en etablerad kompositör. Tonvikten i hennes verk ligger på sakral musik för kör i den katolska traditionen, men hon har också skrivit musik för film och teater. På sin hemsida redovisar hon en lång rad priser, både från hemlandet Polen och andra europeiska länder samt USA.

Music of Trust heter hennes senaste CD, utgiven av National Forum of Music i Wroclaw och skivmärket Accord. Ett huvudnummer är en ”Mässa i Tillit” för sopransolo, blandad kör och kammarorkester efter texterna i mässans ordinarium plus ett Ostende mihi (Låt mig se dig, låt mig höra din röst, ur Höga visan). Ett annat är ett Stabat mater för damkör, en modern tolkning av den latinska sekvensen, kanske skriven av Jacopone da Todi på 1300-talet.

Koziejs Mässa i tillit, ”Mass of Trust”, kom till när polska och tyska ”unga musiker träffades först i Wroclaw, sedan i Berlin, för att lära känna varandra, vara värd för varandra i sina hem och arbeta tillsammans under repetitioner och workshops på både musikaliska och sociala grunder”, berättar hon. Genom integration, vänskap och ett framväxande ömsesidigt förtroende blev verket till, framfördes i båda länder och har nu spelats in.

Koziej komponerar i en mycket återhållsam modernism, med inslag av impressionistiska klanger, med slingor och rytmer från polsk folkmusik men också med vitala synkoperade rytmer. Inspelningen med hennes verk – som också inbegriper fem körstycken a capella; allt är skrivet under de senaste sex åren – gjordes av kören vid National Forum of Music som sjunger inspirerat och med precision. Vi gläds åt att katolsk liturgi och musiktradition väcker nytt musik­skapande i vår närhet.

Kaj Engelhart