Inget slut på våldsvåg mot katolska kyrkan i Mexiko

Foto: Wikimedia Commons

Katolska kyrkans fortsätter att vara hårt drabbad i Mexiko. Allt fler präster faller offer för våldsgärningar, enskilda troende kommer i kläm mellan mäktiga drogkarteller, och en allt mer utbredd sekularisering tränger undan troende.

När organisationen Open Doors tidigare i år presenterade sin World Watch List över de femtio länder i världen, där förföljelsen av kristna är som värst, stack Mexiko, som många ser som ett katolskt land, ut på plats nummer 38. Vad gjorde ett kristet land med katolsk majoritet på listan? En rad händelser under den senaste tiden har dock bekräftat den utsatta position katolska kyrkan, och många företrädare och troende, befinner sig i.

I slutet av maj hittades en augustinpräst, fader Javier García Villafañe, ihjälskjuten i sin bil i vägkanten vid en motorväg, och dagarna dessförinnan blev ärkebiskopen av Durango, Faustino Armendáriz, utsatt för ett mordförsök i sakristian efter han firat mässan, då en åttiårig man attackerade honom med en kniv. Under de senaste veckorna har det rapporterats om ett dussintals fall av skadegörelse, inbrott och anlagda bränder i olika katolska kyrkor runt om i landet, och landet är sedan länge det farligaste landet i Latinamerika för präster att verka i. Enligt organisationen Multimedia Catholic Center mördades sextiotre katolska präster mellan 1990 och 2022, däribland ärkebiskopen av Guadalajara, kardinal Juan Jesús Posadas Ocampo. Endast i Nigeria är våldssituationen för präster värre.

Alltjämt tyst

Det är nu snart hundra år sedan det mexikanska inbördeskriget 1926-1929, som till stora delar var ett religionskrig mellan katoliker och den mexikanska armén, som i åratal dessförinnan hade trakasserat troende under den tid av förföljelse som man i dag gett namnet Cristiada. Marcela Snymanski från den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need framhåller i en intervju med den spanskspråkiga nyhetstjänsten ACI Prensa att tystnaden som rådde efter krigsåren än i dag vilar tungt.

– Det var död och våld i åratal, också efter krigets slut. Det undervisas fortfarande inte om Cristiada i skolan och ingenting finns med i skolböckerna. Ingenting om förföljelsen av troende.

– Många tror att Mexiko fortfarande är ett katolskt land. Var får de det ifrån? Det verkar inte som de vet hur förföljda katoliker blev för hundra år sedan, eller hur svårt det är att leva sin tro i dag.

Marcela pekar på utvecklingen för familjer och på att allt färre går i kyrkan på söndagar. Statistiken talar också sitt tydliga språk: 2011 gick det sexton skilsmässor på hundra äktenskap, en siffra som redan 2019 har fördubblats och 2021 var uppe på trettiotre.  Även andelen som uppger att de är katoliker krymper: år 2000 var den nittio procent för att tjugo år senare ha sjunkit till sjuttioåtta procent.

(Catholic News Agency)