Känd präst och konstnär utesluten ur jesuiterna på grund av övergrepp

Foto: Wikimedia Commons

Den tidigare så uppburne kyrkokonstnären och präster Marko Rupnik utesluts ur jesuitorden, tillkännagav jesuiterna tidigare i dag.

Det var i december i fjol som skandalerna kring den tidigare jesuitprästen och hyllade konstnären, slovenen Marko Rupnik, rullades upp. Kritiken blev stor både mot Vatikanen och jesuitorden när det framkom att Rupnik redan 2019 erkänt övergrepp på nio ordenssystrar och då fick ett antal restriktioner från jesuitsällskapet samt 2020 även från dåvarande Troskongregationen. Inget tillkännagavs emellertid offentligt då från vare sig jesuiterna eller Vatikanen, utan Rupnik tilläts fortsätta sin verksamhet som präst och konstnär. Rupniks sexuella, andliga och psykiska övergrepp på ett antal vuxna kvinnor, bland annat systrar vid en kommunitet i Slovenien, kom därför först allmänheten till kännedom långt senare, trots att kommunitetssystrarna enträget försökt få gehör för det som skett från Rupniks överordnade.

Den 9 juni ska jesuiterna enligt nyhetsbyrån AP ha uteslutit Rupnik från Jesu Sällskap, ”på grund av envis vägran att hålla sitt löfte om lydnad”.

Marko Rupnik är en av de mest hyllade kyrkokonstnärerna inom katolska kyrkan, och hans konst och mosaiker återfinns i kyrkor och domkyrkor över hela världen, även i Vatikanen.

(America – The Jesuit Review)