Rekordmånga katoliker lämnar kyrkan i Tyskland

Tomma bänkar i en tysk kyrka. Foto: Wikimedia Commons.

Katolska kyrkan i Tyskland noterade under 2022 rekordmånga utträden, då över en halv miljon katoliker valde att lämna kyrkans gemenskap.

Siffrorna från Tyskland har länge varit dystra, och antalet utträden nådde under fjolåret rekordstora nivåer, då femhundratjugotre tusen katoliker valde att lämna kyrkan. Det motsvarar 2,5 procent av landets knappt tjugoen miljoner katoliker och är mer än dubbelt så många som de som trädde ut under 2020.

Räknar man med antalet avlidna fick katolska kyrkan i fjol över sjuhundra tusen färre medlemmar, en stark kontrast till antalet nytillkomna: hundrafemtiofem tusen döpta samt knappt femtonhundra, som tog upp i kyrkans gemenskap.

Olika analyser

Det talas nu högt inom kyrkan i Tyskland om att stift i före detta Östtyskland kommer att tvingas slås ihop, då det höga antalet utträden slår direkt mot kyrkans ekonomi. Många av de biskopar som är kritiska till den utveckling som skett inom den synodala vägen, den pågående diskussionsprocessen inom katolska kyrkan i Tyskland, menar att siffrorna är en direkt återspegling av lekfolkets avståndstagande till den utveckling som skett.

Biskopskonferensens ordförande, biskop Georg Bätzing av Limburg, menar dock tvärtom; i en kommentar på stiftets hemsida skriver han att de ”alarmerande” siffrorna understryker behovet av fortsatt ”kulturell förändring” och införande av de beslut som tagits av den synodala vägen.

(Tyska biskopskonferensen, Catholic News Agency)